6. októbra 2018

AKO SPRÁVNE KŔMIŤ DETI S PORUCHAMI PREHĹTANIA

Výživa a prehĺtanie su dva medzi sebou úzko prepojené procesy, ktoré majú zásadný význam vo všetkých životných etapách a špeciálne v detskom veku. Seminár je zameraný na poskytnutie základných informácii o poruchách prehĺtania u detí. Budeme sa zaoberať ich výskytom a prevalenciou, príznakom a príčinám, ako aj diagnostikou a terapiou. Zvláštnu pozornosť budeme venovať stanoveniu kompetencií a profesionalnej zodpovednosti za deti s poruchami prehĺtania.
Seminár je určený odborníkom z praxe (logopédi, fyzioterapeuti, zdravotné sestry, učitelia), a rodičom, ktorí sa stretávajú s deťmi s poruchami prehĺtania a nemajú žiadne, alebo len nedostatočné skúsenosti v danej oblasti.

Miesto: Coworking Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
Čas: 9:00 – 17:00
Cena: 60 Eur

Miriam Piacentini Vedrödyová