Konečne ruka s rukou, alebo motorika s komunikáciou

Projekt „Konečne ruka s rukou, alebo motorika s komunikáciou“  v Detskom rehabilitačnom centre v Nitre, ktorý podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda, Nitrianska ...
Čítať Viac

Začiatky cielenej AAK intervencie na Slovensku

Projekt podporila Nadácia Orange, program Prekročme spolu bariéry 2011 Od polovice mája beží náš 2. projekt, zameraný na informovanie rodičov ...
Čítať Viac

Úvod do podpornej a náhradnej komunikácie a jej využitie u detí s Detskou mozgovou obrnou

Zámerom projektu je  predísť u detí s detskou mozgovou obrnou frustrácií  vznikajúcej pri neschopnosti  zrozumiteľne komunikovať  so svojím okolím. Prostredníctvom podpornej  a ...
Čítať Viac

Medzinárodná AAK konferencia v Barcelone 2010

Referujú: T.J. matka 14-ročnej nehovoriacej dcéry, Martina Kukumbergová – Minariková, logopéd zaoberajúci sa problematikou AAK. Pre mňa, matku 14-ročnej  nehovoriacej ...
Čítať Viac