Cesta ku komunikácii II

Cesta ku komunikácii II

TÉMY:
  • Hra.

Najdôležitejšou súčasťou hry s dieťaťom je vaša spoločná zábava. Keď je to zábava, tak pomáhate svojmu dieťaťu rozvíjať jeho komunikačné zručnosti. Povieme si, ako plánovať hru a hrové aktivity, ktoré budujú vyjadrovacie schopnosti a porozumenie reči pomocou AAK.

  • Čítanie kníh a oživenie príbehu.

Prostredníctvom kníh deti spoznávajú svet. Keď im čítate, pomáhate rozvoju ich myslenia. Môžete sa pritúliť a užiť si spoločnú radosť z čítania. Povieme si, ako k čítaniu pridať AAK.

  • Hudba.

Deti zbožňujú hudbu. Svoje obľúbené piesne a básničky chcú počúvať dokola a dokola. Hudba je veľmi silný nástroj na spojenie sa a komunikáciu s okolím.

  • Fotoalbum a komunikačný pas.

Kde a ako šikovne vytvárať (interaktívne) fotoalbumy a ako ich spojiť s AAK.
Pre koho, prečo a ako vytvárať komunikačný pas.