Sny sa plnia – dvanásta ECER konferencia pre AAK už o dva roky na Slovensku!

Monika Šulcová Konferencie

Tak a je to tu! Dvanásta výročná ECER konferencia pre AAK sa uskutoční na Slovensku v našom hlavnom meste! Aj keď si ešte dva roky počkáme – konferencia sa bude konať v júli 2019 – máme už teraz dôvod na radosť a oslavy. Od konferencie totiž očakávame významný posun vpred v  oblasti AAK i v našej krajine. A preto VY – pedagógovia, logopédi, psychológovia, rodičia a ďalší – ste viac ako srdečne  vítaní! Bližšie info o mieste, čase konania  a programe konferencie, ako aj o možnostiach prihlasovania dodáme ihneď, akonáhle sa posunieme z prípravno-rokovacej fázy do realizačnej. Zatiaľ držte päste – vydávame sa na namáhavú cestu…