Seminár AAK v Baobabe

Monika Šulcová Semináre

V sobotu 18.11.2017 sme uvádzali do tajov augmentatívnej a alternatívnej komunikácie odborných a pedagogických zamestnancov denného centra pre deti s viacnásobným postihnutím Baobab. Vo veľmi príjemných priestoroch centra sme si v rámci teoretickej časti seminára vysvetlili, čo to vlastne AAK je, vymedzili jej ciele, charakterizovali jej užívateľov i celý AAK systém. Po zhliadnutí demonštračných videoukážok v rámci praktickej časti seminára mali jeho účastníci taktiež jedinečnú možnosť prezrieť a vyskúšať si viaceré AAK pomôcky a hračky.  Celému pracovnému kolektívu Baobabu ďakujeme za pohostenie, srdečnú atmosféru, podnetné otázky a aktívny záujem, ktoré vo veľkej miere seminár oživili. A čo dodať na záver? V budúcom roku sa v Baobabe zídeme opäť – pre jeho zanietených pracovníkov pripravujeme totiž ešte jeden seminár zameraný na komunikačné stratégie v súvislosti  s AAK intervenciou. Tešíme sa na Vás!