AAK seminár pre rodičov CDKL5 detí

Monika Šulcová News & Events

V sobotu 22.9. sme do komunitného centra občianskeho združenia CDKL5 zavítali opäť. Tentokrát na pozvanie jeho riaditeľky, Alexandry Mikulec, ktorá pre rodičov detí s CDKL5 ochorením organizovala dvojdňový seminár. V jeho programe sme sa tak ocitli i my a mali možnosť načrtnúť možnosti využívania AAK i deťmi s týmto vzácnym ochorením. Prednáška sa po úvodnom teoretickom základe zmenila na pútavú diskusiu s rodičmi, ktorá sa i pre nás ukázala veľmi podnetnou a inšpiratívnou, za čo veľmi pekne ďakujeme.