Seminár GoTalk NOW

Seminár GoTalk NOW

GoTalk NOW je aplikácia kompatibilná s operačným systémom iOs,  ktorá slúži na vytváranie komunikačných tabuliek a kníh, pričom využíva slovenský syntetický hlas Laura.

Cieľ kurzu:

  • Naučiť sa samostatne pracovať s aplikáciou GoTalk NOW (vytvárať komunikačné knihy, sťahovať predpripravené šablón, vytvárať dejové obrázky a iné)

Kurz je zameraný na:

  • tvorbu komunikačných tabuliek, ich zdieľanie, úpravy do PDF formátu s cieľom ich tlače a využívania ako low tech pomôcok,
  • získanie znalostí o doplnkových funkciách, ktoré aplikácia ponúka (napr. dejové obrázky, tzv. hotspoty, sťahovanie predpripravených šablón z online knižnice, využívanie videí a podobne).
  • praktické vyskúšanie aplikácie priamo na seminári (odporúčame mať vlastný iPad s aplikáciou, možnosť zapožičania iPadu so stiahnutou aplikáciou pre skupinu min. 15 účastníkov).

Pre koho je kurz určený:

  • rodičia, odborní a pedagogickí zamestananci, ktorí s aplikáciou už pracujú, alebo uvažujú o jej využití v rámci AAK.

Počet účastníkov: min. 15, max. 25

Dĺžka semináru: 4 hodiny