Služby

PORADENSTVO

Formy poradenstva:

 • Osobné stretnutia – 90 min
 • Online cez zoom aplikáciu – 50 min

Témy poradenstva:

 • Ako začať zavádzať AAK do života rodiny
 • Hodnotenie schopností dieťaťa
 • Výber vhodnej komunikačnej pomôcky
 • Zostavenie slovnej zásoby pre konkrétne dieťa
 • Zásady dobrého komunikačného partnera

SEMINÁRE

 • Semináre pre rodiny

Cesta ku komunikácií – pre rodičov a blízkych ako zavádzať AAK do rodiny

Maximálny počet účastníkov: 8 ľudí (štyri dvojice)

Miesto konania: Bratislava

Trvanie: 1x týždenne, 4 – 5  sedení

Termíny: Prihlásiť sa treba na konkrétne termíny e-mailom alebo telefonicky

 • Semináre pre špeciálne školy a zariadenia

Dva typy seminárov:

 • Zavádzanie AAK do inštitúcií, kde sa stretávajú s potrebou AAK
 • Používanie aplikácie GO Talk, komunikačná aplikácia na Ipad

Miesto konania: podľa vyžiadania, BA aj mimo BA

Trvanie: celodenný seminár

Termíny: prevažne soboty, prihlasovanie e-mailom a telefonicky