Čo robiť ak…

 

…potrebujete vybaviť peňažný príspevok na kompenzačnú komunikačnú pomôcku pre Vaše dieťa?
Nárok na peňažný príspevok uplatňujete na základe Zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Konkrétne požadujete pomôcky pod poradovým číslom 41 a 42 v rámci Opatrenia č. 7/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam hradených pomôcok. Na príslušnom ÚPSVaRe podáte jednu  žiadosť o kúpu pomôcky, pričom v odôvodnení napíšete, že žiadate o iPad a špeciálny software na komunikáciu. Žiadosť podložíte odborným posudkom od lekára.

…potrebujete vybaviť peňažný príspevok na kompenzačnú pomôcku pre Vaše dieťa?
Nárok na peňažný príspevok uplatňujete na základe Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zoznam hradených pomôcok nájdete v Opatrení č. 7/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam hradených pomôcok.

…potrebujete vybaviť preukaz ŤZP a parkovací preukaz?
Žiadosť podávate priamo na oddelení posudkových činností na príslušnom ÚPSVaRe. K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, preukazu fyzickej osoby ŤZP sa prikladá aj aktuálny lekársky nález (vyplní ošetrujúci lekár) a lekárske nálezy z odborných vyšetrení.

…potrebujete vybaviť rôzne druhy sociálnej pomoci pre Vaše dieťa?
Nárok na rôzne druhy sociálnej pomoci (sociálne služby v zariadení, opatrovateľská služba, prepravná služba, služba včasnej intervencie…) uplatňujete na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

!POZOR, venujte pozornosť podmienkam uplatňovania jednotlivých druhov sociálnej pomoci (napr. peňažný príspevok na auto vylučuje príspevok na využívanie služieb taxi a podobne.

 …potrebujete vybaviť peňažný príspevok na zdravotnícku kompenzačnú pomôcku pre Vaše dieťa? Nárok na kompenzáciu uplatňujete na základe Zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Informácie, na čo má dieťa do 6 rokov nárok nájdete TU.

 …potrebujete ďalšie užitočné linky, kde hľadať informácie o kompenzáciách zdravotného postihnutia?
Opatrenie č. 6/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele

 …potrebujete zdiagnostikovať Vaše dieťa?
Zoznam CŠPP a CŠPPPaP nachádzajúcich sa v Bratislave nájdete TU .