Čo robiť ak…

 

…potrebujete vybaviť peňažný príspevok na kompenzačnú komunikačnú pomôcku pre Vaše dieťa?
Nárok na peňažný príspevok uplatňujete na základe Zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Konkrétne požadujete pomôcky pod poradovým číslom 41 a 42 v rámci Opatrenia č. 7/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam hradených pomôcok. Na príslušnom ÚPSVaRe podáte jednu  žiadosť o kúpu pomôcky, pričom v odôvodnení napíšete, že žiadate o iPad a špeciálny software na komunikáciu. Žiadosť podložíte odborným posudkom od logopéda, špeciálneho pedagóga, lekára alebo psychológa (mala by postačovať správa od logopéda).

…potrebujete vybaviť peňažný príspevok na kompenzačnú pomôcku pre Vaše dieťa?
Nárok na peňažný príspevok uplatňujete na základe Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zoznam hradených pomôcok nájdete v Opatrení č. 7/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam hradených pomôcok.

…potrebujete vybaviť preukaz ŤZP a parkovací preukaz?
Žiadosť podávate priamo na oddelení posudkových činností na príslušnom ÚPSVaRe. K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu, preukazu fyzickej osoby ŤZP sa prikladá aj aktuálny lekársky nález (vyplní ošetrujúci lekár) a lekárske nálezy z odborných vyšetrení.

…potrebujete vybaviť rôzne druhy sociálnej pomoci pre Vaše dieťa?
Nárok na rôzne druhy sociálnej pomoci (sociálne služby v zariadení, opatrovateľská služba, prepravná služba, služba včasnej intervencie…) uplatňujete na základe Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

!POZOR, venujte pozornosť podmienkam uplatňovania jednotlivých druhov sociálnej pomoci (napr. peňažný príspevok na auto vylučuje príspevok na využívanie služieb taxi a podobne.

 …potrebujete vybaviť peňažný príspevok na zdravotnícku kompenzačnú pomôcku pre Vaše dieťa? Nárok na kompenzáciu uplatňujete na základe Zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Informácie, na čo má dieťa do 6 rokov nárok nájdete TU.

 …potrebujete ďalšie užitočné linky, kde hľadať informácie o kompenzáciách zdravotného postihnutia?
Opatrenie č. 6/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje zoznam stavebných prác, stavebných materiálov a zariadení
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele

 …potrebujete zdiagnostikovať Vaše dieťa?
Zoznam CŠPP a CŠPPPaP nachádzajúcich sa v Bratislave nájdete TU .