Cesta ku komunikácii I

Cesta ku komunikácii I

TÉMY:

  • AAK a naučme sa viac o komunikácii vášho dieťaťa.

Stručný prierez niektorými faktami o AAK.
Niektoré deti sa nemôžu vyjadriť rečou tak dobre, alebo ľahko ako ich rovesníci. To však neznamená, že nemajú čo povedať. Deti sa neučia rozprávať sami od seba. Je to postupný proces.

  • Nasledujte svoje dieťaťa, nechajte ho viesť a pripojte sa k jeho záujmu.

Najlepší spôsob, ako vzbudiť záujem dieťaťa o komunikáciu, je nechať ho iniciovať interakciu. Keď budete na tieto pokusy reagovať so záujmom, bude chcieť vaše dieťa s vami ešte viac komunikovať.

  • Striedanie sa v roli hovoriaceho a počúvajúceho.

Naučíte sa ako pomôcť dieťaťu striedať sa v roli hovoriaceho a počúvajúceho. Pomocou tejto zručnosti sa predlžuje interakcia. Čím dlhšia interakcia, tým viac príležitostí sa otvára na učenie sa ako komunikovať.

  • Význam rutín.

Rutiny sú úžasný a zábavný spôsob ako ukázať dieťaťu striedanie sa v roli hovoriaceho a počúvajúceho a ako viesť konverzáciu. Rutiny sú doma aj v škole. Naučíte sa ako ich prepojiť s AAK.      

  • Doplnenie o jazyk a výber slov do slovnej zásoby.

Ako používať jazyk, aby sme pomohli dieťaťu lepšie  porozumieť svetu okolo neho a pomôcť mu vyjadriť, čo má na mysli. Naučíte sa, ako si nastaviť ďalšie komunikačné ciele.
Ako si deti osvojujú nové znaky a vytvárajú asociácie.