Cesta ku komunikácii I

Cesta ku komunikácii I

TÉMY:

  • AAK a naučme sa viac o komunikácii vášho dieťaťa.

Stručný prierez niektorými faktami o AAK.
Niektoré deti sa nemôžu vyjadriť rečou tak dobre, alebo ľahko ako ich rovesníci. To však neznamená, že nemajú čo povedať. Deti sa neučia rozprávať sami od seba. Je to postupný proces.

  • Nasledujte svoje dieťaťa, nechajte ho viesť a pripojte sa k jeho záujmu.

Najlepší spôsob, ako vzbudiť záujem dieťaťa o komunikáciu, je nechať ho iniciovať interakciu. Keď budete na tieto pokusy reagovať so záujmom, bude vaše dieťa motivované komunikovať s vami viac.

  • Striedanie sa v roli hovoriaceho a počúvajúceho (vizuálne nápovedy, otázky a rutiny).

Povieme si, ako pomôcť dieťaťu striedať sa v roli hovoriaceho a počúvajúceho. Pomocou tejto zručnosti sa predlžuje interakcia. Čím dlhšia je interakcia, tým vzniká viac príležitostí na učenie sa ako komunikovať.

Dozviete sa viac o vizuálnych nápovedách, aké typy otázok sa pýtať, a aký veľký význam zohrávajú rutiny v procese rozvíjania komunikácie. Naučíte sa ako prepájať rutiny z domáceho i školského prostredia s AAK.      

  • Doplnenie o jazyk a výber slov do slovnej zásoby.

Ako používať jazyk, aby sme pomohli dieťaťu lepšie  porozumieť svetu okolo neho a pomôcť mu vyjadriť, čo má na mysli. Naučíte sa, ako si nastaviť ďalšie komunikačné ciele.
Ako si deti osvojujú nové znaky a vytvárajú asociácie.