10 tipov ako zabezpečiť úspešnú komunikáciu

Martina Kukumbergová Odborné články

1 Obmedziť hluk v pozadí.
Vyberte si tiché miesto aby ste sa obaja mohli sústrediť na konverzáciu.

2 Otočte sa k človeku s ktorým sa zhovárate a nadviažte očný kontakt.
Uvedomte si však, že nie všetci ľudia majú radi pohľad do očí, prípadne ho ani nevedia nadviazať.

3 Povedzte im, či sa zhovárate s človekom, ktorý využíva alternatívny spôsob komunikácie, prvý krát, alebo ste už mali predchádzajúcu skúsenosť.
To umožní užívateľovi AAK Vám ukázať ako sa môžete navzájom najlepšie dorozumievať.

4 Pýtajte sa čo pomáha.
Požiadajte ich, aby Vám ukázali ako používajú svoj AAK systém, aby ste pochopili čo máte robiť s cieľom prispieť k úspešnej komunikácii.

5 Zistite, ako vyjadrujú „áno“ a „nie“.
Užívateľ nemusí vždy používať zaužívané prikývnutie alebo pokrútenie hlavou.

6 Keď položíte otázku počkajte si aj na odpoveď.
Možno to znie úplne samozrejme, ale niektorým ľuďom naozaj trvá nejaký čas kým odpovedajú. Dlhšie ako sme zvyknutí čakať.

7 Buďte trpezliví.
Niekedy sa snažíme dokončiť vetu za druhého. Niektorí ľudia to uvítajú, pretože to môže zrýchliť komunikáciu. Ale pozor. Nie každý to má rád, a nie vždy dokončíme vetu tak, ako ju chcel dokončiť náš komunikačný partner. Preto sa vždy najprv spýtajme, či dotyčný súhlasí, aby sme vety dokončovali zaňho.

8 Buďte úprimní v tom, ako veľa ste z rozhovoru pochopili.
Druhý človek má tak priestor Vám zopakva, alebo vysvetliť čo ste neporozumeli.

9 Ak nemáte dosť času, ak sa ponáhľate, navrhnite na rozhovor iný čas.
Na rozhovor s užívateľom AAK si treba vyčleniť viac času.

10 Overte si a zrekapitulujte.
Keď sa rozhovor chýli ku koncu, uistite sa, že ste obaja povedali všetko, čo ste chceli a že ste sa obaja navzájom porozumeli.

www.thecommunicationtrust.org.uk/publications