30+ nápadov na používanie komunikátorov

Monika Šulcová Odborné články

30+ nápadov na používanie komunikačných zariadení BIGmack alebo iných komunikačných spínačov

Zostavila Barbara Solomonson SLP, MS CCC-SLP
Preložila a doplnila Martina Kukumbergová, logopéd, KOMUNIKUJME SPOLU n.o.

 1. Ak máte skupinu s viacerými spínačmi BIGmack, môžete si zaspievať spolu pieseň. Na každý spínač nahráte jednu časť.
 2. Použite BIGmack pri stolovaní a požiadajte o viac jedla, pitia „EŠTE“,  alebo oznámte „HOTOVO“ atď.
 3. Pre malé deti môžete použiť správy na iniciovanie fyzického kontaktu, ako napríklad: „EŠTE MA POHOJDAJ“, POŠKRABKAJ MI CHRBÁT“, „UČEŠ MI VLASY“. (musíte vedieť, či sa im páči takýto dotyk, alebo nie.)
 4. Nechajte BIGmack pri dverách, aby vám ľudia mohli povedať, keď odchádzajú do kúpeľne. Napr. „HNEĎ SOM SPÄŤ“, alebo „POTREBUJEM POUŽIŤ KÚPEĽŇU“, apod.
 5. Nahrajte odkaz pre mamu a otca „ĽÚBIM ŤA“.
 6. Požiadajte o objatie.
 7. Zavolajte rodinu ku stolu „VEČERA!“
 8. Na spínač môžete nahrať aj narodeninovú pieseň: „VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA,…“
 9. Pri čítaní rozprávok môžete nahrať opakujúcu sa vetu, napr. „DOMČEK, DOMČEK, KTO V TEBE BÝVA?, alebo „KOZLIATKA KOZLIATKA OTVORTE VRÁTKA“.  Týmto spôsobom má každé dieťa možnosť byť aktívny účastník a rozprávať príbeh.
 10. Používajte rôzne spínače, nemusia to byť len BIGmack. Napr. v čase desiaty môžete použiť viac zariadení. Nahrať na spínače môžete rôzne odkazy s rôznymi komunikačnými funkciami, napr. na  robenie výberu z možností, na vyžiadanie si „VIAC/EŠTE“ alebo „HOTOVO“, alebo tiež na vyjadrenie „MŇAM, CHUTNÉ“ a „FUJ“.  Spínače používame aj na vyjadrenie správy, odkazu, že chceme zastaviť činnosť alebo naznačiť negatívnu preferenciu.
 11. Pripravte si spínač s odpoveďami na otázku napr. Aký je dnes deň? „UTOROK?
 12. Alebo nahrajte aké je dnes vonku počasie, aby dieťa mohlo odpovedať na túto otázku.
 13. Záznam verbálneho výstupu dieťaťa – aj keď je to len zvuk. Napríklad keď  dieťa začína hovoriť prvú hlásku obľúbenej veci: „B_B_B_B_ bublifuk. Môžete nahrať túto produkcia dieťaťa aby si to mohlo prehrať znova keď bude chcieť. Deti milujú počuť sámých seba – a tiež tak podporujeme viac verbalizácií!
 14. Učitelia, terapeuti, nahrajte dieťaťu, čo sa robilo v škole, na terapií.
 15. Nahrajte slovo alebo frázu z príbehu a nechajte dieťa odpovedať na otázku počas príbehu.
 16. Nahrávkou odkazu „POTREBUJEM PRESTÁVKU“  môžete deti učiť, aby vám povedali, keď sú unavení alebo frustrovaní.
 17. Ďalšie použitie pre zariadenie BIGmack je „výmena“ informácií medzi školským zariadením a domácnosťou. Napríklad, môžete nahrať: Mami neuveríš čo sa dnes stalo! Lucka vyliala vodu rovno na pani učiteľku!“ Rodič má príležitosť stať sa súčasťou.
 18. Môžete nahrať na spínač aj len „DOBRÉ RÁNO“
 19. Spárujte obrázky významov, ktoré nahrávate so zariadením BIGmack vždy, keď je to možné. Deti sledujú „Tlačidlá“ a radi ich stláčajú.
 20. Pri čítaní knihy môžete zapojiť dieťa do akcie tak, že nahráte na komunikátor odkaz „OTOČ STRANU“ a vždy keď dieťa komunikátor stlačí, tak otočíte stranu (aj keď nestihnete nič prečítať 😊
 21. Nahrajte naň vtipy.
 22. Môžete ho použiť na povedanie hádanky, alebo naň nahrajte odpovede na hádanky.
 23. Zdieľajte si doma informácie o nadchádzajúcich udalostiach, aktivitách dňa alebo o špeciálnych skúsenostiach.
 24. Nahrajte si postupnosť, resp. kroky ako niečo urobiť, napr. pečenie koláča, natretie chlebíka a pod.
 25. Keď sa hráte nejakú hru, kde sa treba striedať (napr. Človeče nezlob se, alebo si púšťate guličky na guličkovej dráhe) môžete nahrať „IDEM JA“, „POHNI SI“ a pod.
 26. Pozdrav a rozlúčka „AHOJ“
 27.  Začatie rozhovorov (napríklad „TAK, AKÝ SI MAL/A VÍKEND?“)
 28. Použite komunikátor na pritiahnutie pozornosti okolia užívateľa AAK (napr. „POZRITE SA, ČO SOM UROBIL“)
 29. Predstavte rodinu alebo priateľov
 30. Počas príbehu urobte vtipné zvuky alebo zvukové efekty
 31. Osobné údaje (meno, adresa, telefónne číslo), ktoré by prezentoval/a osoba osobne
 32. Nahrať odkaz, správu pre ľudí doma
 33. Nahrať odkaz, správu  pre ľudí v škole alebo v práci
 34. Autorka počula o mladej slečne, ktorá mala BIGmack pripevnený k svojmu koňovi aby mohla zaveliť „HIJÓ“ a kôň to spravil!
 35. S BigMack spínačom sa dajú ovládať aj hračky, určené pre spínače.
 36. Môžete nahrať kompliment pre priateľa, mamu.
 37. Ak je užívateľ AAK na WC sám, môžete nahrať na spínač „HOTOVO!“ keď je všetko vybavené a potrebuje Vašu pomoc.