Bulletin Communication Support World Network (CSWN)

Martina Kukumbergová Odborné články

Nedávno vyšiel nový informačný bulletin s názvom Communication Support World Network, prečítať si ho môžete tu:  CSWN-Nov-2017-FINAL. Prispievajú doň ľudia z praxe z celého sveta. Prečítajte si ho, možno nájdete inšpiráciu, alebo povzbudenie, že to čo robíte, robíte dobre.
Bulletin vychádza 2x ročne. Editorkami bulletinu sú dve úžasné dámy a odborníčky v oblasti AAK, Nadia Browning a Dorothy Fraser, ktoré máme to šťastie poznať osobne. Dorothy k nám zavíta v máji! Sledujte našu FB stránku a dozviete sa viac.