Čo je to augmentatívna a alternatívna komunikácia?

Martina Kukumbergová Odborné články

Kto používa AAK? Kto sú užívatelia AAK?

Pre niektorých ľudí, deti i dospelých, predstavuje komunikácia problém. Z nejakého dôvodu nemôžu využívať reč, alebo ich reč nie je pre okolie dostatočne zrozumiteľná. Sú to deti a dospelí s rôznymi vývinovými, získanými, alebo degeneratívnymi poruchami či ochoreniami.

  • vývinové: detská mozgová obrna, ťažké poruchy sluchu, vývinová dysfázia, autizmus, mentálna retardácia, viacnásobné postihnutie a iné.
  • získané: mozgovo cievne príhody, úrazy, nádory mozgu a pod.
  • degeneratívne: skleróza multiplex, svalová dystrofia, amyotrofická laterálna skleróza a ďalšie.

Podstatou AAK je využiť schopnosti a možnosti, ktoré človek má, akékoľvek sú, s cieľom umožniť mu rýchlu, jednoduchú a efektívnu komunikáciu ako sa len dá.

My všetci z času na čas využívame techniky podpornej komunikácie (zamávanie rukou na pozdrav namiesto povedania ahoj, ukazovanie na obrázok, alebo gestikulujeme, aby sme sa vyjadrili zrozumiteľne v cudzej krajine), ale niektorí ľudia závisia od AAK po celý život.

Umožnením a vylepšením komunikácie ľudí, zvyšujeme kvalitu ich života. Pozitívne sa to odrazí na ich možnostiach, vzdelaní, spoločenskom živote, priateľstve a nezávislosti.

Čo všetko je podporná komunikácia?

Neexistuje len jeden spôsob podpornej komunikácie, ale je ich veľa. Výrazy tváre, pohľad (pozeranie sa na objekt alebo človeka, o ktorého máme záujem), gestá, posunky, špeciálne znaky, hláskovanie slov na komunikačnej tabuľke, či v počítači, alebo pomôcky s elektronickým hlasovým výstupom to všetko sú spôsoby AAK.

Ako dlho trvá kým sa človek naučí používať AAK systém?

To záleží na človeku a systéme, ktorý sa učí používať. Naučiť sa používať efektívne AAK systém nie je vôbec jednoduché. Vedieť ovládať pomôcku môže byť celkom ľahké, ale naučiť sa využívať ich efektívne v rozhovoroch s inými ľuďmi si vyžaduje veľa času a trpezlivosti.
Naučiť sa komunikovať prostredníctvom AAK pomôcok je ako učiť sa cudzí jazyk. Tiež sa musíme veľa učiť a trénovať, aby sme sa cítili spokojne a sebaisto, kým ho začneme využívať spontánne.
AAK je často celoživotný spôsob komunikácie a preto si vyžaduje neustálu podporu a tréning nielen na strane užívateľa (človek, ktorý AAK využíva na komunikáciu), ale aj na strane jeho komunikačného partnera.