Naša cesta pokračuje

Monika Šulcová Odborné články

KOMUNIKUJME SPOLU n.o. vznikla v roku 2010 s cieľom pomôcť deťom, u ktorých sa nerozvíjala hovorená reč a naučiť ich používať na komunikáciu AAK. Máme za sebou 6 rokov aktívnej a menej aktívnej činnosti, ale rok 2017 je pre našu činnosť prelomový. Rozhodli sme sa, že prispejeme k propagácii AAK tým, že ju spopularizujeme ako pre širokú tak aj odbornú verejnosť a vzdelávaním ďalších a ďalších ľudí ju sprístupníme tým, ktorí AAK nevyhnutne potrebujú.

V roku 2018 plánujeme pre vás semináre, workshopy, návštevy zahraničných odborníkov a ďalšie podujatia.