Začiatky cielenej AAK intervencie na Slovensku

Martina Kukumbergová Správy z projektov

Projekt podporila Nadácia Orange,
program Prekročme spolu bariéry 2011

Od polovice mája beží náš 2. projekt, zameraný na informovanie rodičov a odborníkov o význame AAK u detí, najmä v ranom veku. Projekt podporila Nadácia Orange.
Projekt je zameraný na vytvorenie centra pôsobiaceho v oblasti augmentatívnej a alternatívnej komunikácie (tzv. podpornej a náhradnej komunikácie), cieľom ktorého je podpora komunikačných schopností a zlepšenie kvality života detí s málo funkčnou, alebo úplne nefunkčnou rečou. Činnosť centra spočíva nielen v AAK starostlivosti, ale aj v podieľaní sa na rozvoji nových komunikačných pomôcok, oragnizovaní komunikačných tréningov a seminárov na tému AAK pre rodičov, okolie dieťa a odborníkov,  spopularizovaní problematiky pre verejnosť, ale aj spolupráca s odborníkmi poskytujúcimi zdravotnú a inú starostlivosť týmto deťom a tiež vzdelávanie.
Tento projekt je zameraný na dosiahnutie cieľov v oblasti podpory komunikačných schopností detí a tým zlepšenia kvality života ako detí tak aj ich rodičov a tiež v spopularizovaní AAK v odbornej a širšej verejnosti.
Vďaka podpore Nadácie Orange, sme pripravili informačné letáky, ktoré distribuujeme v ambulanciách detských a neurologických lekárov v Bratislave, ale už aj v jej okolí, konkrétne v Nitre. V Bratislave nás nájdete na Račianskej ulici 96.
Postupne oslovujeme zariadenia poskytujúce rehabilitačnú starostlivosť, rôzne detské centrá a CPPPaP. Na jeseň plánujeme seminár Úvod do AAK, kde radi privítame rodičov i odborníkov pracujúcich s deťmi, ktoré sú nehovoriace, avšak ktorých primárna diagnóza nie je porucha  autistického spektra. Nie preto, že by sme ich chceli diskriminovať, ale chceme, aby sa do pozornosti dostali aj iné deti, u ktorých sa z rôznych dôvodov neobjavila hovorená reč, alebo je ťažko zrozumiteľná: deti s DMO, Angelmanovým syndrómom a pod.
Veríme, že aj Vám sa náš leták dostane do rúk a vzbudíme u Vás záujem dozvedieť sa o komunikácii Vášho dieťaťa čosi viac. Leták si môžete stiahnuť aj tu Nadacia Orange letak