September 2018

ČO TREBA VEDIEŤ, KEĎ ZAVÁDZAME AAK DO ŽIVOTA DIEŤAŤA A JEHO RODINY I. a II.

AAK môžeme považovať aj za vizuálny jazyk, ktorý si nehovoriace dieťa musí osvojiť. Podobne ako pri osvojovaní si hovorenej reči, aj v prípade AAK blízke okolie slúži ako vzor. Ak chceme od dieťaťa, aby používalo na komunikáciu AAK, musíme byť v jej ovládaní skúsenejší. Preto dôležitú úlohu pri zavádzaní AAK do života hráme my – jeho komunikační partneri. Ukážeme vám, ako vytvárať a využívať každodenné situácie tak, aby podporili AAK a jazykové schopnosti dieťaťa.

Termín bude upresnený.