Milí rodičia,

sami dobre viete, že deti milujú čítanie kníh a príbehov. So súhlasom autora Neill-a Griffiths-a, sme pre vás a vaše deti adaptovali knihu O medveďovi, ktorý sa škrabal. Doplnili sme ju grafickú komunikáciu, ktorá je súčasťou knihy a tiež o pieseň o zvieratkách „Čo na raňajky ľúbim“, ktorú sme vám tiež „preložili“ so súhlasom Maliny Jam do grafickej komunikácie, spolu s mp4 hudobnou nahrávkou.

Rozprávka O medveďovi, ktorý sa škrabal je krásna jednoduchá rozprávka. Má krásne ilustrácie, jednoduchý text a opakujúce sa vety, vďaka ktorým sa môžu deti relatívne rýchlo zapojiť do jej rozprávania.

Čítanie kníh je čas na nezaplatenie, ktorý trávite so svojimi deťmi. Je to čas, keď sa môžete spolu porozprávať a dieťa sa učí a ani o tom nevie. V rozprávke O medveďovi, ktorý sa škrabal objavíte nielen príjemne strávený čas, ale môžete rozšíriť poznanie Vášho dieťaťa o (nové) zvieratká, časti tela, počítanie, prírodu.

Opakované čítanie a prerozprávanie obľúbeného príbehu poskytuje dieťaťu množstvo slov, ktoré počúva a o ktorých môže hovoriť. Čítanie je súčasťou všetkých oblastí vývinu dieťaťa: sociálne učenie sa, fyzické aktivity, uvedomenie si pocitov a delenie sa o ne, schopnosť komunikovať a vysporiadať sa s problémami

Čítanie, rozprávanie, spievanie, hranie a počúvanie dodávajú radosti z čítania nové dimenzie. Dôležité je nielen opakované čítanie, ale aj to, AKO príbeh čítame (McCord, 1995).

Aby čítanie bolo magické je dôležité dbať na niekoľko bodov:

  • Dramatizujte text, ktorý čítate. Keď je v texte napísané: Ticho zašepkal – tak ticho zašepkajte tie slová. Ak autor píše, že …. a povzdychol si – tak nahlas povzdychnite. To znamená, že zdôrazňujeme rolu rozprávača a priamu reč postáv.
  • Pri čítaní prstom ukazujte čo práve čítate. Slová / grafické znaky.
  • Porozprávajte sa o ilustráciách knihy.
  • Nezastavujte však príliš často aby ste sa pýtali otázky, alebo sa rozprávali o ilustráciách. Dieťa stratí dejovú niť.

Knihu si môžete :

Komunikačnú tabuľku so slovnou zásobou:


Tí z vás, ktorí máte stiahnutú aplikáciu GoTalkNow, nás môžete kontaktovať na emilovej adrese 
komunikujmespolu@gmail.com a my Vám v prílohe pošleme hotovú komunikačnú tabuľku, ktorú si stiahnete rovno do aplikácie GoTalkNow.

Pieseň k rozprávke si stiahnete vo formáte mp3 TU.

Pieseň s textom vyjadreným v grafických symboloch vo formáte pdf TU.

Manuál si môžete stiahnuť TU.

Želáme Vám veľa zábavy!

 Zdroje:

Griffiths, N.: Itchy Bear, Red Robin Books. Langport, Somerset; ISBN: 978-1-905434-11-4

MindExpress – zostavovanie komunikačnej tabuľky a grafickej komunikácie do knihy O medveďovi, ktorý sa škrabal

GoTalk App – zostavovanie komunikačnej tabuľky

Maliny Jam – pieseň Čo na raňajky ľúbim

McCORD, S.: The Storybook Journey. Pathways to Literacy Through Story and Play. Prentice-Hall, Inc. New Jersey. 1995. ISBN 0-13-183997-7