Leto 2018

NARODILO SA NÁM INAK NADANÉ DIEŤA, AKO S NÍM MÁM ROZVÍJAŤ REČ UŽ OD NARODENIA?

Seminár je určený rodičom detí v rôznych štádiách rozvoja komunikácie, počínajúc deťmi, ktoré ešte nehovoria, cez deti, ktoré začínajú kombinovať slová, až po deti, ktoré tvoria krátke vety.

Seminár je rodinne orientovaný, zameraný na včasný rozvoj jazykových schopností detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v oblasti porozumenia a produkcie reči. Prostredníctvom aktivít a skupinových diskusií sa malá skupina rodičov učí ako vytvárať a využívať každodenné situácie tak, aby podporili komunikáciu a jazykové schopnosti dieťaťa.

Termín bude upresnený čoskoro!