AAK semináre v plnom prúde

Monika Šulcová News & Events

Možno si niektorí lámu hlavu s tým, že na našom oficiálnom webe už dlhšie nepribudol nový príspevok. Musíme Vás však uistiť, že v žiadnom prípade nezaháľame – práve naopak, sme činní viac ako inokedy! Máme totiž plné ruky práce s prípravou a organizovaním AAK seminárov. V dennom centre Baobab a tiež v DSS prof. Karola Matulaya sme pre odborných i pedagogických zamestnancov ako i rodičov viedli školenia týkajúce sa práce s iPadom a komunikačnou aplikáciou GoTalkNow. Na školenie realizované v priestoroch DSS sme účastníkom zabezpečili zapožičanie iPadov.

V Žiline sme viedli celodenný seminár v DSS Synnómia, kde sme do tajov AAK uvádzali sociálnych pracovníkov, terapeutov a opatrovateľov z danej ako i spriatelenej organizácie. Po úvodnej teórii nasledovali  praktické video ukážky, prezentácia rôznych AAK pomôcok, tvorba komunikačných tabuliek a samozrejme diskusia, ktorá vďaka zaujímavým otázkam ako i bohatým skúsenostiam účastníkov bola veľmi podnetnou. Takže ďakujeme!

Na začiatku mája sa konali semináre s Dorothy Fraser – ale o tom v nasledujúcom článku: Májové semináre s Dorothy Fraser