„Deň logopédie“ v Žiline

Monika Šulcová News & Events

Dňa 7.3.2018 sme sa aktívne zúčastnili odbornej konferencie „Deň logopédie“, ktorá sa konala pri príležitosti Európskeho dňa logopédie. Na pozvanie PaedDr. J. Šúlekovej, riaditeľky ZŠI pre žiakov s NKS, prednášala riaditeľka našej neziskovej organizácie Martina Kukumbergová na tému AAK v špeciálnej škole, pričom išlo o rámcový príspevok programu konferencie. Čo mňa ako pasívneho účastníka  konferencie naplnilo hrdosťou, boli úvodné slová pani riaditeľky Šúlekovej, ktorými privítala Martinu ako „špičkového odborníka  v oblasti AAK na Slovensku“.  V rámci programu konferencie sa prednášalo i na ďalšie veľmi zaujímavé a podnetné témy ako oneskorený fonologický vývin, senzorická integrácia,  či PCM – Process Communication Model.