Komunikácia s hospitalizovanými COVID pacientmi

Monika Šulcová News & Events

Súčasná epidemiologická situácia, ktorej čelíme je nepochybne veľkou výzvou pre svet. Núti nás premýšľať, prijímať a realizovať rozhodnutia, ktorými sa snažíme prebiehajúcu krízu zvládnuť. A hoci sa situácia dotýka každého z nás,  myslieť treba predovšetkým na tých najzraniteľnejších – infikovaných pacientov, ktorým sa z rôznych dôvodov – dýchavičnosť, kyslíková maska, užívanie liekov, či zlý zdravotný stav, ťažšie dorozumieva hovorenou rečou. V spolupráci so spriatelenou holandskou organizáciou pre augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu ISAAC-NF preto vznikli komunikačné tabuľky i manuály slúžiace na uľahčenie komunikácie zdravotného personálu s pacientmi, ktoré si môžete stiahnuť TU.