Opäť seminár v Cvernovke

Monika Šulcová News & Events

V sobotu 6.10.2018 sme sa opäť zišli v krásnych slnečných priestoroch Co-workingu v budove Cvernovky. Na tému správneho kŕmenia detí s poruchami prehĺtania prišla školiť študentov, logopédov, špeciálnych pedagógov i zdravotných pracovníkov logopédka až zo samotného Milána, Miriam Piacentini Vedrödyová. Táto usmievavá a energická dáma ukázala, že je v danej oblasti veľký odborník, ktorému nadšenie, pre to, čo robí, rozhodne nechýba. Po nevyhnutnom teoretickom základe sa venovala skôr praktickej stránke problematiky, pričom neustále zdôrazňovala predovšetkým profesionálnu zodpovednosť za deti s poruchami prehĺtania. Už počas seminára, hlavne z radov zanietených študentov logopédie, vyšla prosba o zorganizovanie ďalšieho „nadstavbového“ seminára na danú tému, čo samozrejme berieme na vedomie a urobíme pre to všetko, čo je v našich silách.  S Miriam sme sa preto určite nevideli naposledy!