• Semináre pre rodiny

Cesta ku komunikácií – pre rodičov a blízkych ako zavádzať AAK do rodiny

Maximálny počet účastníkov: 8 ľudí (štyri dvojice)

Miesto konania: Bratislava

Trvanie: 1x týždenne, 4 – 5  sedení

Termíny: Prihlásiť sa treba na konkrétne termíny e-mailom alebo telefonicky

  • Semináre pre špeciálne školy a zariadenia

Dva typy seminárov:

  • Zavádzanie AAK do inštitúcií, kde sa stretávajú s potrebou AAK
  • Používanie aplikácie GO Talk, komunikačná aplikácia na Ipad

Miesto konania: podľa vyžiadania, BA aj mimo BA

Trvanie: celodenný seminár

Termíny: prevažne soboty, prihlasovanie e-mailom a telefonicky

V prípade záujmu o AAK seminár pre vašu organizáciu nás môžete kontaktovať.