Individuálne poradenstvo

Formy poradenstva:

  • Osobné stretnutia – 90 min
  • Online cez zoom aplikáciu – 50 min

Témy poradenstva:

  • Ako začať zavádzať AAK do života rodiny
  • Hodnotenie schopností dieťaťa
  • Výber vhodnej komunikačnej pomôcky
  • Zostavenie slovnej zásoby pre konkrétne dieťa
  • Zásady dobrého komunikačného partnera