Potreba včasnej AAK intervencie

Monika Šulcová Konferencie

Veľmi zaujímavým bodom konferenčného programu bol workshop poľských odborníčok Aldony Adamczyk (logopéd) a Anny Walkiewicz (psychológ), v rámci ktorého priblížili svoje výsledky práce a cenné skúsenosti ako tímu včasnej intervencie (The Early Intervention Team)  pôsobiaceho v hlavnom meste Poľska – vo Varšave.

Princípy práce tímu včasnej intervencie sú jednoduché: začať s AAK tak skoro, ako sa len dá (keďže prvé roky v živote dieťaťa sú z hľadiska vývinu mozgu vrátane rečového vývinu najkritickejšie) a sformovať ju na prirodzenú súčasť každodenného života dieťaťa. Sústrediť sa pritom na rozvoj reči, individuálny prístup a predovšetkým efektívne pracovať a komunikovať s rodičmi a rodinnými príslušníkmi počas celého intervenčného procesu. Cieľom je postupne, od raného veku dieťaťa, vytvárať základnú komunikačnú bázu, tak nevyhnutnú pre jeho nezávislosť, sociálne začlenenie,  participáciu na bežnom dianí  v spoločnosti a úspešné napredovanie i v ďalších fázach jeho života.

Za týmto účelom využívajú Aldona Adamczyk a Anna Walkiewicz mix komunikačných stratégií programu Hanen a AAK stratégií, čo nás veľmi potešilo, keďže rovnaký mix stratégií uplatňujeme v našej práci i my. Komunikačné stratégie nám dokonca prakticky priblížili i v sérii videí. A bolo na čo pozerať ! Vysokodborný, systematický a však zároveň veľmi citlivý a hrový prístup oboch špecialistiek publikum natoľko ohúrilo a dojalo, že prezentácia (ako jediná) skončila búrlivým potleskom.