Online registrácia spustená!

Monika Šulcová Konferencie

Od dnešného dňa spúšťame online registráciu na 12. ročník ECER-AAK konferencie. Do 30. apríla máte možnosť zakúpiť lístok vo výhodnej cene 120 Eur na všetky tri dni konferencie. Registrovať sa …

ATAAC konferecia v Zagrebe

Monika Šulcová Konferencie

V dňoch 17. – 19.10. sme sa zúčastnili tretieho ročníka medzinárodnej konferencie zameranej na AAK a asistenčné a komunikačné technológie, ktorá sa konala v hlavnom meste Chorvátska, Zagrebe. Nielenže sme …

Potreba včasnej AAK intervencie

Monika Šulcová Konferencie

Veľmi zaujímavým bodom konferenčného programu bol workshop poľských odborníčok Aldony Adamczyk (logopéd) a Anny Walkiewicz (psychológ), v rámci ktorého priblížili svoje výsledky práce a cenné skúsenosti ako tímu včasnej intervencie (The Early Intervention …

Medzinárodná AAK konferencia v Barcelone 2010

Martina Kukumbergová Konferencie

Referujú: T.J. matka 14-ročnej nehovoriacej dcéry, Martina Kukumbergová – Minariková, logopéd zaoberajúci sa problematikou AAK. Pre mňa, matku 14-ročnej  nehovoriacej Alexandry zo Slovenska  dala celosvetová konferencia AAK v Barcelone odpovede  …