Medzinárodná AAK konferencia v Barcelone 2010

Martina Kukumbergová Konferencie

Referujú: T.J. matka 14-ročnej nehovoriacej dcéry, Martina Kukumbergová – Minariková, logopéd zaoberajúci sa problematikou AAK.

Pre mňa, matku 14-ročnej  nehovoriacej Alexandry zo Slovenska  dala celosvetová konferencia AAK v Barcelone odpovede  na moje nevyslovené otázky  Ako ďalej? Aká je perspektíva?  Ako rodič nehovoriaceho dieťaťa som bola nadšená z komunikácie nehovoriacich  účastníkov konferencie a bola som nadšená, aká je dnes vysoká úroveň tejto komunikácie.

Celosvetovej konferencii  AAK som sa zúčastnila po prvý krát a z dvoch dôvodov som vzala so sebou i staršiu dcéru, sestru Alexandry. Jeden dôvod bol moja jazyková bariéra  a druhý dôvod bol „zasvätiť“ Alexandrinu sestru do problematiky náhradnej komunikácie. Nakoľko na Slovensku som nepoznala nikoho, kto by sa AAK venoval naplno, v záujme mojej nehovoriacej dcéry som sa zúčastnila niekoľkých stredoeuropskych konferencií. V Prahe  ma zaujala prezentácia  komunikácie poľskej dievčiny na SpringBoard Plus. Vďaka tejto  ukážke dnes  i moja dcéra komunikuje pomocou SpringBoard Lite. Pre rodiča  nehovoriaceho dieťaťa je úžasné vidieť kompenzačné komunikačné pomôcky. Vidíme  v tom nádej  a perspektívu pre naše dieťa. Verím, že  v blízkej budúcnosti  sa nájdu tí, ktorí pomôžu i na Slovensku udomácniť  AAK , pomôžu  zvukové  komunikačné pomôcky prispôsobiť i pre užívateľov zo Slovenska a tak rozšíriť ich rady aj u nás.

T.J.

ISAAC konferencie sa konajú každé dva roky a sa stretávajú ľudia z celého sveta. ISAAC Barcelona 2010 bola v poradí už 14. výročná konferencia a zároveň moja druhá. Tento rok sa na nej podľa organizátorov zúčastnilo viac ako 1 000 ľudí z 57 krajín. ISAAC konferencia má už od začiatku rovnaký cieľ: podeliť sa o informácie z oblasti AAK a zabezpečiť každému právo na komunikáciu. Myslím, že aj tento rok boli opäť úspešní.

Konferencia ponúka bohatý program, odborný aj spoločenský . Na prednáškach nevystupujú len vedci a špecialisti prezentujúci najnovšie výskumy, ale aj rodičia a jednotliví užívatelia, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti, pozitívne alebo negatívne zážitky či prístupy ľudí.

Tradične tu nájdete výrobcov komunikačných a iných kompenzačných pomôcok, ktorí vám ochotne predvedú najnovšie, ale aj aktuálne typy pomôcok a ich funkcie. Pomôcky si môžete naživo „ochytať a okukať“. Človek má hneď  lepšiu predstavu o ich funkčnosti a využiteľnosti.

Samotná konferencia trvá 4 dni. Pred jej začiatkom je však ešte „pred – konferencia“, kde sú na programe zaujímavé workshopy.Tento rok bolo na programe približne 70 prednášok denne. Samozrejme prebiehali súčasne, takže človek si musel vedieť vybrať. A že bolo z čoho vyberať. Technológie AAK, intervencia, motorické postihnutia, čítacie schopnosti, presadzovanie AAK v iných oblastiach, deti, dospelí, funkcionálne využitie AAK pomôcok, vlastné skúsenosti, hodnotenie schopností, osvojovanie si jazyka, afázia, traumatické poranenia mozgu, mentálna retardácia, detská mozgová obrna to všetko sú témy, z ktorých si človek mohol vyberať. Ako som už pnapísala, bola to konferencia nesmierne bohatá na nové informácie.

Okrem toho sa mi však podarilo nadviazať výborné kontakty so zahraničnými odborníkmi. Jedným z nich, a zároveň aj najdôležitejším je Harvey Pressman, riaditeľ nadácie Central Coast Children’s Foundation, Inc. Je to nadácia, ktorá na lokálnej a medzinárodnej úrovni podporuje neziskové organizácie zaoberajúce sa s mladými ľuďmi s rôznymi postihnutím. Oblasť ich hlavného pôsobenia je opäť podporná komunikácia. S Harveym rozbiehame spoluprácu s cieľom dať AAK do primeranej pozornosti a presadiť jej užívanie na Slovensku. V súčasnosti pripravujeme niekoľko projektov.

Nadviazali sme kontakt s kolegyňami z Čiech, zo SPC pro děti s vadami řeči, a z polského centra The Association for the Propagation of Knowledge of Augmentative Communicatin „Speaking Without Words“. Dúfam, že sa nám do budúcnosti podarí pripraviť niekoľko spoločných projektov.

Konferencia mala pre mňa veľký význam, a úžitok, nielen získaním prehľadu o aktuálnych otázkach v problematike AAK a nových informáciach v tejto oblasti, ale aj oživením a nadviazaním nových priateľstiev a pracovných kontaktov, ktoré využijem pre rozšírenie informácii o podpornej komunikácii ľuďom, ktorí ju potrebujú a ocenia.

M.K.