Cesta ku komunikácii

Cesta ku komunikácii

 

Komunikácia ľudí je úžasná. Je rýchla, je dobre organizovaná (a komplikovaná), a má viacero foriem (je flexibilná). Augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) je svedectvom odolnosti ľudskej komunikačnej schopnosti, ako aj prirodzenej tendencie prispôsobovať sa, keď nefungujú typické formy komunikácie.

Krok za krokom vás naučíme, ako sa stať najdôležitejším učiteľom „jazyka“ vášho dieťaťa, ktoré potrebuje augmentatívnu a alternatívnu komunikáciu.

Praktické stratégie, ktoré môžete použiť v každodenných situáciách

Program vám ukáže, ako môžete v rámci vášho prirodzeného každodenného života s dieťaťom rozvíjať jeho jazykové schopnosti. Objavíte jednoduché veci, ktoré môžete robiť pri každodenných činnostiach, ako sú čas na jedlo, čítanie kníh, kúpanie tak, aby ste dieťaťu vytvorili príjemné príležitosti na učenie.

Výhody programu

Jednou z najväčších výhod programu je príležitosť diskutovať s ostatnými rodičmi o podobných situáciách. Príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, čo cítite. Budete počúvať ich vlastné skúsenosti s využívaním učených stratégií a AAK s ich dieťaťom, čím získate cenné informácie.

Program vychádza z poznatkov kanadského programu pre rodičov It Takes Two to Talk. Tento aplikuje výskum včasnej jazykovej intervencie do konkrétnych stratégií, ktoré sú pre rodičov ľahko pochopiteľné a využiteľné. Tento program ponúka veľa príležitostí precvičiť si a prediskutovať každú stratégiu, ktorú sa naučíte. Ich používanie doma sa stane pre vás pohodlné a budete sa cítiť sebavedome v ich používaní.

Program si vyžaduje vaše (obaja rodičia) odhodlanie a rozhodnutie na to, aby ste dosiahli čo najlepšiu možnú skúsenosť s učením. Po dokončení programu sa stratégie, ktoré ste sa naučili, stanú takou prirodzenou súčasťou spôsobu vašej interakcie s dieťaťom, že si ani nevšimnete, že ich používate.

Pre koho je program je určený

Je určený predovšetkým rodičom, ktorých deti sa z rôznych príčin nemôžu efektívne dorozumievať hovorenou rečou a potrebujú sa naučiť používať inú, tzv. augmentatívnu a alternatívnu formu komunikácie (AAK).

Program vám ukáže ako:

  • Spoznať štádium a štýl komunikácie vášho dieťaťa, takže budete vedieť, aký by mal byť váš ďalší krok.
  • Zistíte, čo motivuje vaše dieťa ku komunikácii s vami, a ako môžete začať konverzáciu.
  • Prispôsobiť každodenné rutiny, aby pomohli vášmu dieťaťu udržiavať rozhovor a striedať sa pri rozhovore.
  • Nasledovať záujem dieťaťa, aby sme budovali a povzbudili jeho dôveru ku komunikácii.
  • Vylepšiť spôsob, akým sa hráte s dieťaťom, a ako mu čítate knihy.
  • Zmeniť spôsob, akým rozprávate na vaše dieťa tak, aby porozumelo, čo hovoríte a naučilo sa nové významy.

Program je rozdelený do dvoch blokov nadväzujúcich na seba: Cesta ku komunikácii I a Cesta ku komunikácii II