Úvod do podpornej a náhradnej komunikácie a jej využitie u detí s Detskou mozgovou obrnou

Zámerom projektu je  predísť u detí s detskou mozgovou obrnou frustrácií  vznikajúcej pri neschopnosti  zrozumiteľne komunikovať  so svojím okolím. Prostredníctvom podpornej  a ...
Čítať Viac

Medzinárodná AAK konferencia v Barcelone 2010

Referujú: T.J. matka 14-ročnej nehovoriacej dcéry, Martina Kukumbergová – Minariková, logopéd zaoberajúci sa problematikou AAK. Pre mňa, matku 14-ročnej  nehovoriacej ...
Čítať Viac