Medzinárodná AAK konferencia v Barcelone 2010

Martina Kukumbergová Konferencie

Referujú: T.J. matka 14-ročnej nehovoriacej dcéry, Martina Kukumbergová – Minariková, logopéd zaoberajúci sa problematikou AAK. Pre mňa, matku 14-ročnej  nehovoriacej Alexandry zo Slovenska  dala celosvetová konferencia AAK v Barcelone odpovede  …