Potreba včasnej AAK intervencie

Monika Šulcová Konferencie

Veľmi zaujímavým bodom konferenčného programu bol workshop poľských odborníčok Aldony Adamczyk (logopéd) a Anny Walkiewicz (psychológ), v rámci ktorého priblížili svoje výsledky práce a cenné skúsenosti ako tímu včasnej intervencie (The Early Intervention …

Komunikačný pas

Martina Kukumbergová Odborné články

Sally Millar prišla v roku 1991 s nápadom Komunikačného pasu. V tom istom čase vznikla aj tzv. Klientova kniha, ktorá bola súčasťou hodnotenia interakcie v New Castle. Ujal sa Komunikačný …